Contact en bezoek

Het Faunahuis ligt centraal in het natuurgebied Burreken dat door Natuurpunt wordt beheerd. Je kan het het best met de auto of per fiets bereiken.

Als je met de auto komt, gebruik dan bij voorkeur de parking nabij Perreveld nr. 14 (loopafstand 250 m) of aan het voetbalveld van Rovorst (loopafstand 1.250 m). Aan het Faunahuis zelf zijn slechts enkele parkeerplekken aanwezig. Je kan je bezoek ook combineren met een bezoek aan het natuurreservaat en je auto parkeren op één van de vele parkings aan de rand van het natuurgebied.

Contactgegevens en bereikbaarheid

Faunahuis Natuurpunt
Perreveld 5
9660 Brakel (Zegelsem)
tel.: 0475 45 05 34
[email protected]

Openingsuren

Het Faunahuis is iedere 3de zondag van de maand vrijblijvend en gratis toegankelijk tussen 10.00 en 16.00 uur. In 2024 is dat op 19 mei, 16 juni, 21 juli, 18 augustus, 15 september, 20 oktober, 17 november en 15 december.

Voor een geleid bezoek aan het Faunahuis (duur = 1 tot 1,5 uur) moet u vooraf reserveren. Een bezoek kan zowel in de week als gedurende het weekend. Een reservatie kost 60 euro. Groepen bestaan uit maximaal 15 personen.

Wenst u op eenzelfde dag een groepsbezoek te combineren met een geleid bezoek aan de Natuurboerderij Bos t’Ename, waar verschillende grote en kleine faunavoorzieningen toepassing krijgen, dan kunt u een korting van 10 euro bedingen.

Gebruiksmogelijkheden

Het Faunahuis is een demonstratiewoning die zowel voor individuele bezoekers als kleine groepen (tot 15 personen) toegankelijk is. Afhankelijk van de interesses kan er terplaatse informatie worden verstrekt aangaande specifieke onderwerpen inzake natuurinclusief bouwen dan wel over het onderwerp in het algemeen. Er worden daarnaast ook lessen, cursussen en workshops gegeven, zowel fysiek als online. De site fungeert ook als kenniscentrum en biedt tevens experimenteerruimte aan productontwikkelaars en -ontwerpers van faunavoorzieningen.

Los van het gebouw zijn diverse kleinere voorzieningen in de omliggende tuin eveneens faunagericht aangelegd. Voorts is aansluitend op het Faunahuis een demonstratieroute uitgestippeld waarlangs verschillende faunavoorzieningen in de praktijk worden beproefd en werkzaam zijn (opening eind 2024).

Naast rondleidingen en plaatsbezoeken zijn ook maatformules mogelijk zoals (halve) dagopleidingen, een wandeling in het natuur- en landschapsreservaat Burreken met bezoek aan het Faunahuis, een Faunahuisbezoek met napraatmoment of een teambuildingmoment of bedrijfsbezoek gelieerd aan het Faunahuis. De ruimte is ook te huur voor vergaderingen of presentaties (capaciteit max. 15 personen). Informeer naar de mogelijkheid die het best bij u past.

Deze site gebruikt cookies