Contact en bezoek

Het Faunahuis ligt centraal in het natuurgebied Burreken dat door Natuurpunt wordt beheerd. Je kan het het best met de auto of per fiets bereiken.

Als je met de auto komt, gebruik dan bij voorkeur de parking nabij Perreveld nr. 14 (loopafstand 250 m) of aan het voetbalveld van Rovorst (loopafstand 1.250 m). Aan het Faunahuis zelf zijn slechts enkele parkeerplekken aanwezig. Je kan je bezoek ook combineren met een bezoek aan het natuurreservaat en je auto parkeren op één van de vele parkings aan de rand van het natuurgebied.

Contactgegevens en bereikbaarheid

Faunahuis Natuurpunt
Perreveld 5
9660 Brakel (Zegelsem)
tel.: 0475 45 05 34
[email protected]

Openingsuren

Pas vanaf 2024 zal het Faunahuis op vaste dagen vrij toegankelijk zijn. Tot dan is het Faunahuis enkel te bezoeken op afspraak en dit zowel in de week als gedurende het weekend. Geleide (groeps)bezoeken zijn betalend. Vraag vrijblijvend om meer informatie.

Gebruiksmogelijkheden

Het Faunahuis is een demonstratiewoning die zowel voor individuele bezoekers als kleine groepen (tot 20 personen) toegankelijk is. Afhankelijk van de interesses kan er terplaatse informatie worden verstrekt aangaande specifieke onderwerpen inzake natuurinclusief bouwen dan wel over het onderwerp in het algemeen. Er worden daarnaast ook lessen, cursussen en workshops gegeven, zowel fysiek als online. De site fungeert ook als kenniscentrum en biedt tevens experimenteerruimte aan productontwikkelaars en -ontwerpers van faunavoorzieningen.

Los van het gebouw zijn diverse kleinere voorzieningen in de omliggende tuin eveneens faunagericht aangelegd. Voorts is aansluitend op het Faunahuis een demonstratieroute (link) uitgestippeld waarlangs verschillende faunavoorzieningen in de praktijk worden beproefd en werkzaam zijn.

Deze site gebruikt cookies