Project Faunahuis

In opvolging van de oproep van het Europees plattelandsproject Leader diende Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus een demonstratieproject in over faunavriendelijk bouwen op het platteland. Dit initiatief loopt over twee jaren en omvat de omvorming van een leegstaand gebouw tot een demonstratiewoning voor natuurinclusief bouwen.

Er worden in en rond de woning verschillende technieken gedemonstreerd voor een faunavriendelijke inrichting van gebouwen en andere infrastructuren. Om dit mogelijk te maken worden diverse aanpassings- en herinrichtingswerken uitgevoerd. Tegelijk wordt in een ruime straal rondom de site een demonstratieroute uitgezet waarlangs verschillende werkzame faunavoorzieningen zichtbaar zijn.

In afwachting van een nieuwe en veel uitgebreidere website faunahuis.be vind je hier alvast enige informatie over het project. Het project wordt uitgevoerd met de financiële ondersteuning van Leader Vlaamse Ardennen. Leader is een Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Eén van de streefdoelen van het fonds is de economische ontwikkeling van plattelandsgebieden o.m. door te investeren in omgevingskwaliteit en door profilering en promotie van de streekidentiteit. Meer informatie over Leader Vlaamse Ardennen vind je op het Plattelandsloket van de provincie Oost-Vlaanderen.

Deze site gebruikt cookies