1313-faunahuis-logo-430x550-dgrn

Wie steunt het Faunahuis?

Initiatiefnemers

Het Faunahuis is een idee van het studiebureau Driekwart Groen i.s.m. het architectenbureau Dial Architects. Het opzet werd mogelijk gemaakt en gerealiseerd onder de regionale koepel Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus, dankzij de aanhoudende inzet van tientallen vrijwilligers van de Natuurpunt-afdeling Vlaamse Ardennen, kern Rondom ’t Burreken en meerdere individuele vrijwilligers uit andere afdelingen uit de Vlaamse Ardennen.

Financiële partners

Zowel het Faunahuis als alle ontwikkelingen daarrond – waaronder ook deze website – kwamen tot stand dank zij de financiële, materiële, logistieke en technische ondersteuning van tal van bedrijven, instellingen en organisaties die we elders opsommen en uitvoerig bedanken. Vooral fabrikanten en leveranciers van uiteenlopende faunavoorzieningen leverden gratis of aan gunstige voorwaarden tal van materialen met daaronder ook enkele demonstratie-elementen onder de vorm van maquettes, schaalmodellen, dwarsdoorsneden, ontwerpen en pancarten. Het bedrijf Vivara Pro heeft ons gedurende het gehele planproces gesteund en gecoacht en houdt ook nu nog de vinger aan de pols als vaste partner van Natuurpunt.

Doorslaggevend was evenwel de financiële ondersteuning door Leader Vlaamse Ardennen die o.m. de verbouwing van de demonstratiewoning mogelijk maakte. Leader is een Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Eén van de streefdoelen van het fonds is de economische ontwikkeling van plattelandsgebieden o.m. door te investeren in omgevingskwaliteit en door profilering en promotie van de streekidentiteit. Meer informatie over Leader Vlaamse Ardennen vind je op het Plattelandsloket van de provincie Oost-Vlaanderen.

Aanvullend werd financieel bijgesprongen door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) die extra financiële middelen voorzag onder de vorm van een projectsubsidie voor soorten voor de bouw van de grote vleermuizenzolder en meerdere kleine vleermuizenverblijven in het dak van het Faunahuis. Deze verblijfsruimten werden aangevuld met tal van andere constructies voor vleermuizen waaronder diverse grote vleermuiskasten en -palen aan de buitenzijde en in de ruimere omgeving van het gebouw.

Het Faunahuis ontving eveneens een royale financiële tegemoetkoming vanwege de Nationale Loterij in het kader van de projectoproep “Duurzame ontwikkeling”. Dit maakte het mogelijk de educatieve inrichting van de demonstratieruimten te finaliseren en de website en demonstratieroute verder vorm te geven.

Met de financiële, logistieke en/of materiële steun van:

De demonstratieroute werd mede mogelijk gemaakt door tientallen grond- en woningeigenaren die hun gebouw of terrein ter beschikking stellen voor demonstratiedoeleinden. Enkele van hen zijn aanspreekbaar voor verdere informatie.

Los van de vele mensen die het project met een gift financieel hebben ondersteund, konden we rekenen op de financiële, materiële, logistieke en technische ondersteuning van talrijke bedrijven, ondernemers, instellingen en organisaties. Hun tegemoetkomingen maakten het mogelijk om op gepaste wijze vorm te geven aan het Faunahuis en meer elementen te realiseren en voor te stellen.

Hieronder vind je een alfabetische opsomming met een rechtstreekse link naar hun website.

Het Faunahuis steunen

Ook jij kan het Faunahuis een duwtje in de rug geven. Dit project is nog niet afgerond en wordt voortdurend uitgebreid, vernieuwd en bijgestuurd. Daarnaast is er de dagelijkse werking die niet wordt gesubsidieerd en als voorheen op vrijwilligers steunt.


Je kan het project financieel steunen door een gift over te maken op projectnummer ‘F-04031 – Faunahuis’ op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 of door gebruik te maken van de betalingsmodule. Vergeet bij een rechtstreeks overschrijving niet om het projectnummer te vermelden; bij gebruik van de module gebeurt dat automatisch. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. U ontvangt daarvoor van Natuurpunt een fiscaal attest.

Mogelijk nog belangrijker is de inzet van vrijwilligers. Er worden immers voortdurend bijkomende faunavoorzieningen en educatieve elementen gebouwd, verbouwd en hersteld. Het geheel moet ook onderhouden worden en administratief worden opgevolgd. Daarnaast kun je een opleiding krijgen en actief worden als algemeen dan wel als vakgericht gids of lesgever. Keuze te over en voor elk wat wils.

Deze site gebruikt cookies