1313-faunahuis-logo-430x550-dgrn

Functionaliteiten

Elders verschaffen wij een overzicht van de verschillende mogelijkheden om faunavoorzieningen te integreren in gebouwen en infrastructuren. Aan de basis hiervan liggen ervaringen en inzichten die ons ertoe nopen om faunavoorzieningen met enige regelmaat – geheel of gedeeltelijk – bij te sturen en aan te passen.

Niet elke maatregel leent zich ertoe om op een doeltreffende en duurzame manier een volwaardig habitat aan dieren in een stedelijke of verstedelijkte omgeving aan te bieden. De bijdragen in deze rubriek dienen ertoe de uitgangspunten van bepaalde maatregelen duidelijk te stellen en enkel principes te groeperen.

Materiaaltoepassingen

Invlieg- en inkruipopeningen – formaten voor soorten(groepen)

Courante isolatiesystemen en hun opbouw i.f.v. faunavoorzieningen

Aantrekkingskracht van kleuren op insecten (insectenstenen)

Insectenhotels – welke materialen werken en welke niet

Achter-, in- en opbouw van fauna-elementen

Warmtewerking van materialen en kleuren

Faunavoorzieningen in overhoekjes en kleine bouwstructuren

Deze site gebruikt cookies