1313-faunahuis-logo-430x550-dgrn

Mogelijkheden natuurinclusief bouwen

Het Faunahuis richt zich vooreerst op natuurinclusieve voorzieningen in en nabij gebouwen en allerlei randinfrastructuren in de nabijheid gaande van garages en schuren tot tuinhuisjes en hondenhokken. De functionaliteit van die gebouwen kan eveneens erg verscheiden zijn evenals de grootte en het volume: van buitenverblijf over woning en boerderij tot appartementsblok. Tenslotte mogen we ook allerlei andere infrastructuren niet vergeten waaronder grote zoals wegen en bruggen maar ook kleine zoals elektriciteitscabine’s en wateronderdoorgangen – om er maar enkele te noemen.

Je zal merken dat natuurinclusief bouwen geen grootse aanpassingen vereist, ook al zijn de mogelijkheden legio. Vaak beperkt zich dit letterlijk tot hoeken en kanten en volstaan kleine ingrepen om grootse voorzieningen te verwezenlijken.
Onderstaande figuur toont een woning waarop de meest voor de hand liggende plaatsen zijn aangeduid die voor meerdere soorten als faunavoorziening in aanmerking komen. Meer specifieke voorzieningen – zoals voor vleermuizen – vragen vaak specifieke omstandigheden om functioneel en efficiënt te zijn en worden op de desbetreffende pagina besproken.

Dieren percipiëren een urbane omgeving met elementen die ze onder een min of meer vergelijkbare vorm in een natuurlijke omgeving terugvinden. Muren worden bijvoorbeeld aanzien als rotsen, muurbegroeiingen en plantsoenen als struwelen, houtwanden als boomstammen, halfverhardingen als grindvlakten en tuinvijvers als plassen. Het komt er dus op aan om natuurlijke elementen met kunstmatige objecten na te bootsen om een vergelijkbaar effect te bekomen. De nestkast die een boomholte en de spouwmuurvoeg die een rotsspleet simuleert, zijn daarvan twee alom bekende voorbeelden.

Deze site gebruikt cookies