1313-faunahuis-logo-430x550-dgrn
Fabrikanten en leveranciers
‘Natuurinclusief bouwen’ houdt in dat in bouw- en gebiedsontwikkelingsprojecten natuur altijd wordt meegewogen: vanaf de verkenningsfase tot en met de opvolgingsfase. Het gaat dan om maatregelen in, aan, om of op gebouwen evenals in de aangrenzende private of openbare ruimte, met als doel de biodiversiteit substantieel en langdurig te ondersteunen en te versterken.
Fabrikanten en leveranciers
‘Natuurinclusief bouwen’ houdt in dat in bouw- en gebiedsontwikkelingsprojecten natuur altijd wordt meegewogen: vanaf de verkenningsfase tot en met de opvolgingsfase. Het gaat dan om maatregelen in, aan, om of op gebouwen evenals in de aangrenzende private of openbare ruimte, met als doel de biodiversiteit substantieel en langdurig te ondersteunen en te versterken.

© Pascale Kuipers

Even googelen en je wordt overstelpt door een aanbod van faunavoorzieningen. Dat vergemakkelijkt geenszins het kiezen en het is niet altijd duidelijk wat je van het leverbare materiaal mag verwachten. Eén van de redenen om in het Faunahuis een zo ruim mogelijk aanbod voor te stellen. Hieronder vind je enkele punten waaraan je best aandacht kunt besteden.

Prijs

De kostprijs van een gelijkaardige voorziening kan onderling erg verschillen. Dat heeft vaak te maken met het materiaalgebruik. Zo is er doorgaans een duidelijk prijsverschil tussen hout, houtbeton en keramiek – de drie meest gebruikt materialen. De grootte en de vorm kan uiteraard ook de kostprijs beïnvloeden. Ook binnen eenzelfde materiaalsoort kunnen er verschillen optreden, bijvoorbeeld door de gebruikte houtsoort en de daarmee samenhangende duurzaamheidsklasse of het gebruik van vol hout of geperst/gelijmd hout. Daarnaast kunnen ook specifieke onderdelen en afwerkingen de prijs bepalen. Let er ook op dat voor bepaalde voorzieningen bewust minderwaardige materialen worden gebruikt of minder strikt worden afgewerkt. Dat geldt met name voor mitigerende voorzieningen – die doorgaans tijdelijk van aard zijn en geen lange(re) tijd hoeven mee te gaan. Tenslotte zijn er ook de design-modellen die bedoeld zijn om ook aan esthetische aspecten tegemoet te komen. Die zijn niet noodzakelijk beter. Integendeel: er wordt best op gelet dat ze niet te broos of kwetsbaar zijn, de toepassingsmogelijkheden beperken of niet voldoen aan de normen.

Selectie van diverse typen van een nestkast voor boomkruiper/boomklever van respectievelijk Ecovery (links – H 38 x L 20 × D 17 cm – hout), Vivara (midden links – H 35 x B 12,5 cm – hout), Schwegler (midden rechts – H 35 x L 22 x D 10 cm – houtbeton) en Eschert Design (rechts – H 45 x L 18,5 × B 14 cm – hout).

Voor sommige faunavoorzieningen zijn er meerdere leveranciers. Daardoor kunnen er prijsverschillen zijn, maar voor gespecialiseerde producten wijken die doorgaans weinig van elkaar af.  Daarvoor is de markt te klein. Voor meer algemene toepassingen is de prijsconcurrentie groter, maar blijft het opletten voor bijkomende kosten.

Leverbaarheid

Wie buiten de landsgrenzen van België en Nederland gaat, zal zien dat daar een veel groter aanbod van faunavoorzieningen is. Sommige buitenlandse bedrijven zijn ook in ons land vertegenwoordigd maar als dat niet zo is, kun je best eerst informeren of levering wel mogelijk is en/of onder welke voorwaarden. Met name Groot-Brittannië is – sedert de Brexit – een probleem geworden. Los daarvan is het ook uitkijken naar de termijnen waarbinnen geleverd kan worden. Vaak zijn producten niet voorradig en zijn daardoor de levertermijnen (zeer) lang.

Let ook op de verzendingskosten die bijwijlen hoog kunnen oplopen, vermits het doorgaans om zware en grote elementen gaat, die dan nog eens goed verpakt moeten worden om beschadiging te voorkomen. Leveringen vanuit niet Europese landen kunnen ook invoer- of verzekeringskosten met zich meebrengen.

Geschiktheid

Informeer je goed over de voorwaarden waaraan het product moet beantwoorden. Moet de voorziening robuust en duurzaam zijn of dient ze slechts korte tijd mee te gaan? Los van de kwaliteit is er ook geschiktheid van de voorziening. In bepaalde gevallen mag die niet te klein zijn maar ook niet te groot. Laat je daarom begeleiden door een specialist; dat voorkomt onaangename verrassingen. Laat je niet verleiden door de aantrekkelijkheid van een product maar let vooreerst op de functionaliteit en toepasbaarheid. Gecombineerde faunavoorzieningen, zoals veel insectenhotels,  of designproducten bevatten vaak elementen die weinig of niet werkzaam zijn.

Tijdelijke (links) en permanente huismustil (rechts) van Unitura.

Duurzaamheid

Elders is al gesteld dat het gebruikte materiaal de prijs beïnvloedt. Dat geldt evenzeer voor de kwaliteit en de robuustheid van de faunavoorziening. Het is daarom belangrijk te weten hoe lang de toepassing haar functie moet vervullen. Mitigerende maatregelen dienen doorgaans maar een korte periode, althans zolang de werkzaamheden plaatsvinden en in afwachting van een compenserende of herstellende maatregel.

Weet dat sommige bedrijven vooral of enkel eenvoudige, veel gevraagde en doorgaans goedkope producten aanbieden. Hiervan mag je niet teveel verwachten en ze zijn door de regel niet of minder geschikt voor natuurinclusieve gebouwen en randvoorzieningen. In dat geval kies je beter voor professionele fabrikanten en leveranciers. Zij kunnen ook dingen maken op maat.

Op de Belgische en Nederlandse markt actieve spelers

Om het Faunahuis aan te kleden contacteerden we zowat alle marktspelers. Merkwaardig genoeg reageerden die niet allemaal even enthousiast. Vooral kleinere leveranciers tonen vaak weinig interesse om hun product aan ons voor te stellen – al geldt dat lang niet voor allemaal. Dat maakt dat we niet in de gelegenheid zijn om alles in het Faunahuis te tonen, laat staan de werkzaamheid ervan te beoordelen.

Vivara uit Nederland – maar evenzeer actief in vele andere Europese landen – is op dit ogenblik veruit de marktleider op het vlak van faunavoorzieningen. Vivara is in 1994 van start gegaan. In 2014 is daaruit de business unit Vivara Pro ontstaan. Daar waar Vivara zich veeleer op de particuliere markt richt, levert Vivara Pro producten voor professionele toepassingen voor natuurinclusief bouwen en het vergroten van de biodiversiteit. Hun aanbod richt zich vooral op meer courante inrichtingen.

Andere Nederlandse – meer gespecialiseerde – constructeurs van faunavoorzieningen spitsen zich hoofdzakelijk toe op de professionele markt. Ze bieden doorgaans een eigen productgamma aan en experimenteren voortdurende met nieuwe voorzieningen. Deze met een ruim aanbod aan producten zijn Faunus Nature Creations en Unitura. Net als Vivara Pro leveren ze deskundig advies en voeren ze ook maatwerk uit.

In België neemt Ecovery als enige producent van eigen faunavoorzieningen een gelijkaardige positie in. Andere leveranciers van faunavoorzieningen halen hun producten uit het buitenland en vertegenwoordigen hier gerenommeerde fabrikanten. Het meest bekend is het Duitse Schwegler – één van de pioniers  op het vlak van natuurinclusieve producten en in België vertegenwoordigd door EcoFlora en in Nederland door Veldshop. Een ander bekend Duits bedrijf met een ruim aanbod is Hasselfeldt die evenwel bij ons (nog) geen vertegenwoordiging heeft.

Naast voormelde bedrijven bestaan er nog tal van fabrikanten en productvertegenwoordigers met een meer gespecialiseerd of een op bepaalde soorten(groepen) gericht aanbod. Deze vind je elders op deze website terug. Deze waarvan de producten in het Faunahuis te zien zijn, vind je terug bij de sponsoren .

De meeste voorzieningen zijn online te bestellen. Fysieke winkels van enkele merken, bestaan maar zijn zeldzaam. Nestkasten, insectenhotelletjes en ander klein grut voor huis-, tuin- en keukengebruik vind je ook vaak in tuincentra terug. Professionele toepassingen goor natuurinclusief bouwen zijn in winkels evenwel zelden te vinden.

Deze site gebruikt cookies