1313-faunahuis-logo-430x550-dgrn
Mussenhoek
Mussen zijn allicht onze meest bekende huisbewoners. Hun nesten zijn doorgaans te vinden onder dakpannen, op balken of in nissen, kieren en andere gaten in muren. Door verbouwing en isolatie van woningen verliezen ze evenwel meer en meer goede nestplaatsen. Ook worden er meer huizen met platte daken gebouwd dan vroeger. Het verlies aan broedplekken kan men ondervangen door het ophangen van meerdere nestkasten of mussenflats.
Mussenhoek
Mussen zijn allicht onze meest bekende huisbewoners. Hun nesten zijn doorgaans te vinden onder dakpannen, op balken of in nissen, kieren en andere gaten in muren. Door verbouwing en isolatie van woningen verliezen ze evenwel meer en meer goede nestplaatsen. Ook worden er meer huizen met platte daken gebouwd dan vroeger. Het verlies aan broedplekken kan men ondervangen door het ophangen van meerdere nestkasten of mussenflats.


Nestkast Mussenhotel (liggend) - Ecovery
80 × 20 × 22 cm - 6


Nestkast Mussenhotel
(staand) - Ecovery
17 × 16 × 99 cm - 4


Systeemnestkast huismus
eco 34 mm (driedelig) - Vivara
? cm - 3 x 1


Driecompartimentennestkast
huismus – Vivara
17 x 31 x 40 cm - 3

Hang de nestkast hoger dan 3 meter en zorg ervoor dat het invlieggat tussen de 35 en 40 mm groot is.

In het Faunahuis worden verschillende typen mussennestkasten getoond. Daarnaast zijn er echter nog tal van varianten beschikbaar, tot design-modellen toe. De meeste zijn gemaakt van hout, maar er worden ook steeds meer typen in houtbeton aangeboden. Behalve in de materiaalkeuze zit het belangrijkste onderscheid in de bouwstructuur waarbij je de keuze hebt tussen individuele kasten en gecombineerde kasten – zogenaamde mussenflats, koloniekasten of mussenhotels – met nestruimten die variëren tussen 2 en 6 aaneengesloten kamers. Let bij aankoop op de houtkwaliteit. Plaats steeds meerdere kasten bij elkaar want mussen broeden graag in elkanders gezelschap. In de nabijheid van de nestplaats moet dekking aanwezig zijn voor de jongen als ze uitvliegen en voor de ouders voordat ze naar het nest vliegen om de jongen te voeren.

Naast nestkasten bestaan er ook enkel- en meervoudige neststenen en inbouwkasten die in muren kunnen worden ingemetst.

Aanvullende faunavoorzieningen voor mussen
• Toegang tot daknok
• Zandbad
• Bad- en drinkgelegenheid

Demonstratieroute

• In- of opbouw-neststeen Vivara Pro type ‘Almeria’ > Dirk Criel
• Inbouwsteen Vivara Pro – onbekend type > Willem Van der Linden
• Mussenbalk > Paul de Temmerman

Deze site gebruikt cookies