1313-faunahuis-logo-430x550-dgrn
Factsheets stadsvogels
Steden en dorpen zijn voor veel vogelsoorten van groot belang. Zij brengen er hun jongen groot en zoeken er naar voedsel en veiligheid. Maar door betere bouwmethoden en het verdichten van de bebouwde omgeving worden steden en dorpen minder geschikt.
Factsheets stadsvogels
Steden en dorpen zijn voor veel vogelsoorten van groot belang. Zij brengen er hun jongen groot en zoeken er naar voedsel en veiligheid. Maar door betere bouwmethoden en het verdichten van de bebouwde omgeving worden steden en dorpen minder geschikt.

Wilt u de stadsvogels helpen? Dan bieden deze factsheets u vast veel inspiratie.

Lees er meer over op de website:
Factsheets stadsvogels

Deze site gebruikt cookies