1313-faunahuis-logo-430x550-dgrn
Groen in de bouw
Binnen het project ‘Groen in de Bouw’ wordt een kenniscentrum opgebouwd dat de toepassing van ecologische en natuurtechnische materialen en handelingen in de bouw stimuleert. Niet alleen infrastructuurwerken, maar vele bouw gerelateerde activiteiten kunnen hier baat bij hebben. Na het verzamelen en catalogeren van de beschikbare kennis, wordt deze verder verspreid via nieuwsbrieven en infosessies.
Groen in de bouw
Binnen het project ‘Groen in de Bouw’ wordt een kenniscentrum opgebouwd dat de toepassing van ecologische en natuurtechnische materialen en handelingen in de bouw stimuleert. Niet alleen infrastructuurwerken, maar vele bouw gerelateerde activiteiten kunnen hier baat bij hebben. Na het verzamelen en catalogeren van de beschikbare kennis, wordt deze verder verspreid via nieuwsbrieven en infosessies.

Door de uitbouw en opvolging van het NTMB-Zorgsysteem wordt een hogere kwaliteit van de materialen en uitvoering beoogd. Een betere kennis van producten en technieken moet het vertrouwen in deze verhogen en zo de toepassing ervan stimuleren.

Lees er meer over op de website:
Groen in de bouw

Deze site gebruikt cookies