1313-faunahuis-logo-430x550-dgrn
Natuurinclusief bouwen
Duurzaamheid in de gebouwde omgeving is meer dan energiebesparing. Ook natuurinclusiviteit is belangrijk. Als natuur een vanzelfsprekend onderdeel is van de gebouwde omgeving, verbetert de leefbaarheid én de biodiversiteit.
Natuurinclusief bouwen
Duurzaamheid in de gebouwde omgeving is meer dan energiebesparing. Ook natuurinclusiviteit is belangrijk. Als natuur een vanzelfsprekend onderdeel is van de gebouwde omgeving, verbetert de leefbaarheid én de biodiversiteit.

Denk aan parken, groene daken en bloemrijke bermen langs fietspaden waarlangs ook dieren reizen van de stad naar het buitengebied.

Lees er meer over op de website:
Natuurinclusief bouwen

Deze site gebruikt cookies