Checklist Groen Bouwen

Verstedelijking draagt bij aan het verlies van biodiversiteit, maar de bouw biedt ook kansen. Voor sommige dieren zijn onze steden en dorpen zelfs het belangrijkste leefgebied. Daar kan iedereen een steentje aan bijdragen.

Groen in de bouw

Binnen het project ‘Groen in de Bouw’ wordt een kenniscentrum opgebouwd dat de toepassing van ecologische en natuurtechnische materialen en handelingen in de bouw stimuleert. Niet alleen infrastructuurwerken, maar vele bouw gerelateerde activiteiten kunnen hier baat bij hebben. Na het verzamelen en catalogeren van de beschikbare kennis, wordt deze verder verspreid via nieuwsbrieven en infosessies.

Including nature in building

De onderzoekers en ontwerpers van Next City verzamelen en delen succesvolle ontwerpvoorbeelden. Ze ontwikkelen nieuwe oplossingen voor natuurinclusief ontwerpen en bouwen met als doel de biodiversiteit in de stad te vergroten.

Factsheets stadsvogels

Steden en dorpen zijn voor veel vogelsoorten van groot belang. Zij brengen er hun jongen groot en zoeken er naar voedsel en veiligheid. Maar door betere bouwmethoden en het verdichten van de bebouwde omgeving worden steden en dorpen minder geschikt.

Natuurinclusief bouwen

Duurzaamheid in de gebouwde omgeving is meer dan energiebesparing. Ook natuurinclusiviteit is belangrijk. Als natuur een vanzelfsprekend onderdeel is van de gebouwde omgeving, verbetert de leefbaarheid én de biodiversiteit.

Bauen und Tiere

Veel gebouwen – ook moderne – zijn geschikt voor wilde dieren. Kleine, onopvallende veranderingen kunnen al een verschil maken. De inspanning is vaak erg klein, maar de winst voor wilde dieren is des te groter. Architectuur en esthetisch ontwerpen voor mensen sluiten het bouwen voor dieren niet uit.

Biodiversité et bâti

Meerdere gidsen bieden technische oplossingen die rekening houden met de biodiversiteit bij nieuwbouw en renovatie. De aanbevelingen gaan van eenvoudige installaties zoals het plaatsen van nestkasten tot complexere toepassingen zoals het plaatsen van groene daken of groene gevels. Het stelt je ook in staat om te anticiperen op de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van beglaasde oppervlakken en verlichting van gebouwen.

Aan de slag met natuurinclusief bouwen

Door natuurinclusief te bouwen en te ontwerpen is het mogelijk gezonde en aantrekkelijke steden en dorpen te creëren, die voor alle gebruikers een prettige leefomgeving zijn. Investeren in groene kwaliteit levert immers veel meer op dan alleen maar een mooi plaatje. Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Juist dankzij deze bevolkingsgroepen komen steden en dorpen écht tot leven.