Invalshoeken voor faunavoorzieningen

Het Faunahuis vertrekt vanuit de gedachte dat vrijwel elk bouwelement – van zolder tot kelder – en elke bouwstructuur – van appartementsgebouw tot houthok – geschikt kan worden gemaakt voor dieren. Inspirerende voorbeelden vind je zowel in het Faunahuis als op deze website. Hierna worden enkele mogelijkheden opgesomd naargelang de aard van de bouw. Overzicht […]

Faunavoorzieningen als (onder)deel van een habitat

De vier of vijf V’s Er zijn 4 of 5 V’s die staan voor de verschillende habitatelementen die een dier of een plant nodig heeft om te kunnen overleven, nl. verblijfplaats: plekken waar dieren zich kunnen terugtrekken om te slapen, te rusten, te schuilen of te broeden en jongen groot te brengen; doorgaans hebben dieren […]

Beoogde soortengroepen

Vogels, zoogdieren, insecten en amfibieën zijn in aflopende volgorde veruit de belangrijkste soortengroepen waarvoor natuurinclusieve bouwelementen beschikbaar zijn. Vaak spitsen die elementen zich toe op specifieke soorten of soortengroepen zoals holte- en nis-bewonende vogels, spouw- en dakbewonende vleermuizen en stengel- en houtbewonende insecten. Dat beperkt het aanbod, niettegenstaande nog tal van mogelijkheden zich aanbieden. Elk […]

Algemeen overzicht toepassingsmogelijkheden

Perceptie van dieren Dieren zien hun omgeving anders dan mensen doen, al zijn vergelijkingen niet uit te sluiten. Ze bekijken hun habitat vooral functioneel en zorgen ervoor dat hun keuze van verblijfplaats alle noodzakelijke levensaspecten omvat. Zo nodig verplaatsen ze zich daarvoor tussen verschillende gebieden of verblijven ze tijdelijk op specifieke plekken, afhankelijk van hun […]